Música e letra por ...

EAmigo, ¿amas tú a Cristo?
-Yo amo a cristo.
¿SeBguro que le amas?
-Seguro que le Eamo.
¿Y por qué tú le amas?
-Yo amo a Cristo
porque Aél me Bamó a Emí.

ESí, amo a Cristo.
BSí, amo a E BCristo.
¡Oh, Esí! Amo a Cristo
porque Aél me aBmó a Emí.